ระบบบริหารจัดการโรงเเรม ด้านความปลอดภัยต่างๆ

ระบบบริหารจัดการโรงเเรม เรื่องการรักษาความปลอดภัยด้านไอทีเป็นเรื่องสำคัญในวงการโรงแรมทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เนื่องจาก โปรแกรมโรงแรม ทางเทคโนโลยีหลายด้านได้เข้ามาใช้งานในการบริหารจัดการโรงแรมอย่างแพร่หลาย อาทิเช่น ระบบการจองห้องพักออนไลน์ ระบบบริหารจัดการธุรกรรมทางการเงิน ระบบความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกค้า และอื่นๆ

การไม่มีการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอสามารถทำให้เกิดปัญหาได้หลายประการ อาทิเช่นการเกิดภัยคุกคามทางไอที อาชญากรไซเบอร์ การถูกแฮกเข้าสู่ระบบของโรงแรม การสูญเสียข้อมูลสำคัญของลูกค้า ฯลฯ ซึ่งอาจส่งผลต่อการบริการและภาพลักษณ์ของโรงแรมเองได้

นอกจากนี้ การไม่รักษาความปลอดภัยทางไอทียังสามารถก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินได้ รวมถึงการรบกวนและละเมิดสิทธิของลูกค้า ซึ่งสามารถก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจจากลูกค้าได้ ทำให้การดำเนินธุรกิจของโรงแรมเสียหายได้ดังนั้น การรักษาความปลอดภัยทางไอทีในวงการโรงแรมเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง โรงแรมควรมีการตรวจสอบระบบความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบและข้อมูลของลูกค้าถูกตรวจสอบและปลอดภัยตลอดเวลา โดยควรมีการอัพเดทระบบป้องกันไวรัสและการโจมตีจากภัยคุกคามทางไอทีอยู่ นอกจากนี้ โรงแรมยังควรมีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อเข้าใจและรับรู้ถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยอีกทาง

ระบบบริหารจัดการโรงเเรม ที่สามารถช่วยป้องกันและรักษาความปลอดภัยได้ดี มีดังนี้

1. ด้านความปลอดภัยในระบบโรงเเรมจะใช้ Firewall

โปรเเกรมความปลอดภัย

ระบบบริหารจัดการโรงเเรม ที่ใช้ความปลอดภัยนี้มีหน้าที่ป้องกันการเข้าถึงระบบจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต โดยจะตัดการเชื่อมต่อของผู้ไม่หวังดีออกจากระบบ

Firewall เป็นซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ชนิดหนึ่ง ที่มีหน้าที่ตรวจสอบแพ็คเกจที่ผ่านเข้า-ออกระบบเครือข่าย คัดกรองข้อมูลที่เข้ามาว่าเป็นข้อมูลอะไร มาจากที่ไหนและจะส่งไปที่ใด เพื่อเป็นการป้องกันว่าข้อมูลที่จะส่งผ่านเข้ามานั้นมีความปลอดภัยหรือไม่ ด้วยการตั้งกฎ (Rule) หรือนโยบาย (Policy) ของผู้ดูแลระบบ หากแพ็คเกจไม่ตรงตามกฏที่ตั้งไว้แม้เพียงข้อเดียว Firewall ก็จะไม่ให้ผ่าน Firewall เข้าไปได้

ทำไมต้องติดตั้ง Firewallกับระบบโรงเเรม เพราะว่า

เดิมการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ในระบบโรงแรม จะเป็นการใช้งานส่วนบุคคลแต่มีผลต่อส่วนรวมคือแขกผู้เข้าพัก ดังนั้น ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้งานจึงมีไม่มากนัก ต่อมาเมื่อมีการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมากขึ้น ทุกองค์กร ทุกธุรกิจมีการนำอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการติดต่อสื่อสาร และ ดำเนินธุรกิจ ดังนั้น ผลพวงที่ตามมาคือ อาจมีผู้ไม่ประสงค์ดี หรือแฮกเกอร์ หาวิธีเข้ามาขโมยข้อมูล หรือ ทดสอบความสามารถของตนเอง ตลอดจนยังมีไวรัส

คอมพิวเตอร์ ก็ได้อาศัยช่องทางของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางในการแพร่กระจายไวรัสด้วยเช่นกัน การติดตั้ง Firewall ก็จะช่วยคัดกรองภัยคุกคามดังกล่าว ไม่ให้เข้ามาในเครือข่ายได้นั่นเอง 

2. ติดตั้ง Anti-virus ในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน

รวมระบบ anti virus ปี2023

ควรติดตั้งระบบ Anti-virusของบริษัทที่มีความเชื่อถือเป็นระบบที่ช่วยป้องกันไวรัสและซอฟต์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์จากการเข้าถึงระบบของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีในการรักษาความปลอดภัยของ ระบบของโรงแรม ด้วยเหตุนี้ ควรเลือกใช้ระบบ Anti-virus ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง เพื่อป้องกันการเกิดอุปสรรคในการใช้งานและการแพร่กระจายของไวรัสในระบบ

ความสามารถในการตรวจสอบไวรัสต้องมีความสามารถในการตรวจสอบไวรัสที่เข้ามาใน ระบบโรงแรม ได้อย่างแม่นยำจะช่วยป้องกันการเข้าถึงข้อมูลสำคัญและการแพร่กระจายไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีความสามารถในการกำจัดไวรัสที่เข้ามาใน ระบบโรงแรม ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจะช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการรั่วไหลของข้อมูลหรือการเกิดอุปสรรคในการใช้งาน

และสุดท้ายความสามารถในการอัพเดทระบบ Anti-virus เพื่อเป็นการปรับปรุงความปลอดภัยของโรงแรมอย่างต่อเนื่อง

3. จะต้องมีระบบ VPN ( Virtual Private Network )

ระบบรักษาความปลอดภัย VPN

เป็นระบบที่เครือข่ายเสมือนมีตัวช่วยเชื่อมต่อเครือข่ายของโรงแรมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดย VPN จะเชื่อมต่อผู้ใช้งานออกจากเครือข่ายสาธารณะและเข้าสู่เครือข่ายเสมือนโรงแรม โปรแกรมที่ใช้ในโรงแรม ประเภทนี้VPNจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายและใช้งานได้อย่างปลอดภัยและเป็นส่วนตัว 

การใช้งาน ระบบVPN ในโรงแรมมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและข้อมูลภายในโรงแรมจำเป็นต้องมีความปลอดภัยและเป็นส่วนตัว เพื่อป้องกันการแฮกเกอร์หรือผู้ไม่หวังดีที่อาจจะเข้าถึงข้อมูลสำคัญของโรงแรม

ขั้นตอนที่ง่ายดายโดยมีขั้นตอนการใช้งานระบบ VPN  ขั้นแรกคือ ติดตั้งซอฟต์แวร์ VPN โรงแรมจะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ VPN ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน โปรแกรมที่ใช้ในโรงแรม ก่อน

หลังจากนั้น เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต แขกที่เข้าพักจะต้องทำการเชื่อมต่อกับเครือข่าย VPN โดยใช้รหัสผ่านที่ได้รับจากโรงแรมเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

4. ระบบ CCTV ตามพื้นที่ต่างๆในโรงแรม

ระบบ CCTV ในการบันทึกภาพเเละเสียงเพื่อความปลอดภัยในโรงเเรม

ระบบ CCTV เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกภาพและเสียงเพื่อความปลอดภัยในโรงแรม โดยเป็นระบบที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงตลอดทั้งปี

การเลือกใช้งานระบบ CCTV ในโรงแรมมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับที่พักของลูกค้าและทรัพย์สินของโรงแรม โดยระบบ CCTV จะช่วยในการตรวจสอบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของโรงแรม เช่น การเคลื่อนไหวของคนหรือการเข้าออกจากห้องพัก ซึ่งสามารถช่วยให้บุคลากรของโรงแรมสามารถรับทราบข้อมูลและมีการดำเนินการได้อย่างทันท่วงที

การติดตั้งระบบ CCTV ในโรงแรมจำเป็นต้องติดตั้งอย่างเหมาะสม โดยจะต้องติดตั้งในพื้นที่ที่สำคัญ เช่น หน้าประตูเข้าออก ทางเดิน  ลานจอดรถ และบริเวณที่มีการคาดคะเนว่าจะเกิดความเสี่ยงต่อการขโมยหรือการทำร้าย และระบบ CCTV นั้นจะต้องมีการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา

การติดตั้งระบบ CCTV ในโรงแรมนั้นมีความสำคัญอย่างมาก โดยการเลือกใช้งานอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเหมาะสมจะช่วยให้ระบบดำเนินงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ การฝึกอบรมเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัยที่อยู่ในหน้าที่นั้น ต้องมีความรู้ และเข้าใจ ในการใช้งานระบบ CCTV 

สรุป

การใช้เทคโนโลยีความปลอดภัยใน ระบบโรงแรม เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากโรงแรมเป็นสถานที่ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และ ทุกอย่างเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งถ้าไม่มีการป้องกันอย่างแน่นหนาจะเป็นเสี่ยงต่อการถูกแฮ็ก และการโจรกรรมข้อมูลของอาชญกร 

การใช้เทคโนโลยีความปลอดภัยในโรงแรมไม่ว่าจะเป็น ระบบ Firewall ระบบ Anti-virus เพื่อป้องกันไวรัสและซอฟต์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์จากการเข้าสู่ระบบโรงแรม ระบบ VPN เพื่อป้องกันการส่งข้อมูลสำคัญระหว่างส่วนต่างๆ ในโรงแรมโดยไม่มีผู้ไม่พึงประสงค์เข้ามาแฮ็กหรือโจรกรรมข้อมูล และระบบ CCTV เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในโรงแรมโดยการเฝ้าระวังและตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในโรงแรม

นอกจากนี้ ยังมีระบบควบคุมการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะช่วยป้องกันการเข้าถึงระบบโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อป้องกันการถูกดักจับและการถูกโจรกรรมข้อมูล

นอกจากนี้ยังมีการสร้างความตระหนักให้กับพนักงานทุกคนในโรงแรม บอกว่าพนักงานทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มความปลอดภัยในโรงแรม และจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีความปลอดภัยในโรงแรมอย่างถูกต้อง รวมทั้งการเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่เทคโนโลยีความปลอดภัยไม่ได้ใช้งานอย่างถูกต้อง

สุดท้ายก็คือการตรวจสอบเทคโนโลยีความปลอดภัยในโรงแรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบความปลอดภัยทั้งหมดในระบบโรงแรมยังคงทำงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย