รายงาน

รายงานแต่ละฉบับได้รับการออกแบบพร้อมข้อเสนอแนะของคุณและปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ เราไม่เพียงรับฟังความคิดเห็นของคุณเท่านั้น แต่เรายังปรับปรุงแก้ไขด้วย

Report

Report

รายงานแต่ละฉบับได้รับการออกแบบพร้อมข้อเสนอแนะของคุณและปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ เราไม่เพียงรับฟังความคิดเห็นของคุณเท่านั้น แต่เรายังปรับปรุงแก้ไขด้วย
Daily Reports

Daily Reports

 • Arrival List   คือ รายงานที่แสดงรายชื่อผู้เข้าพักแต่ละวัน
 • Departure List คือ รายงานที่แสดงรายชื่อที่ต้องทำการเช็คเอาท์
 • In House List คือ รายงานที่แสดงรายชื่อผู้เข้าพักแล้วในโรงแรมทั้งหมด
Detailed Sales and Summary Report

Detailed Sales and Summary Report

 • Detail Revenue Report คือ รายงานที่แสดงรายละเอียดรายได้ในแต่ละวัน
 • Detail Payment Report คือ รายงานที่แสดงรายละเอียดรายรับในแต่ละวัน
 • Detail Extra Charge Report
 • Manager Report คือ รายงานภาพรวมรายได้ รายรับ ภาษี บัญชีลูกหนี้ สถิติการเข้าพัก แบบรายวัน รายเดือน และรายปี
Legal Report

Legal Report

 • ตม. 30 คือ เอกสารในการแจ้งการเข้าพักสำหรับคนต่างชาติที่เข้าพักในโรงแรม เกสเฮ้าส์ แมนชั่น อพาร์ตเม้นท์ สถานประกอบการหรือบ้านเช่าทั่วๆไป ให้เจ้าของเคหสถานดังกล่าว เจ้าของบ้านเช่า หรือผู้ประกอบการแจ้งตามแบบ ตม. 30
 • ร.ร. 3 และ ร.ร. 4 คือ แบบฟอร์ม บัตรทะเบียนผู้พักโรงแรม (ร.ร.๓) และทะเบียนผู้พักในโรงแรม (ร.ร.๔)
Housekeeping Management

Housekeeping Management

 • Housekeeping Status   คือ รายงานที่แสดงสถานะการทำความสะอาดของห้องพักในแต่ละห้อง
 • Work Order List คือ รายงานใบงานที่ต้องใช้ในการแผนกซ่อมบำรุง
 • Task List คือ รายงานที่แสดงการบันทึกรายละเอียดงานหรือกิจกรรมที่ต้องทำในวันนั้นๆ
 • Maintenance Block List คือ รายงานที่แสดงห้องพักที่ปิดปรับปรุง
Audit Reports

Audit Reports

 • Night Audit Report คือ รายงานสรุปการปิดบัญชีรายวัน
 • Void , Edit , Modify Report คือ รายงานที่แสดงการใช้งานของผู้ใช้งานทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลต่างๆ
Analytic Report

Analytic Report

 • Business Source Report
  คือ รายงานที่เปรียบเทียบจำนวนผู้เข้าพักแบ่งตามเอเย่นต์
 • Nationality Report คือ รายงานที่เปรียบเทียบจำนวนผู้เข้าพักตามสัญชาติ
 • Market Segment Report คือรายงานสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลแต่ล่ะช่องทางการขาย เพื่อนำไปวางแผนพัฒนา และปรับปรุง การจองที่พักของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้น
 • Forecast Report คือ รายงานที่แสดงถึงปริมาณการจองล่วงหน้า เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนทางการตลาด

Tax and Accounting Reports

Tax and Accounting Reports

 • Cashier Sale Report คือ รายงานที่แสดงรายละเอียดทั้งรายได้ รายรับ และ ลูกหนี้ สำหรับงานบัญชี
 • Sale Tax Report คือ รายงานที่แสดงรายละเอียดภาษีขายในเดือนนั้นๆ
 • Cityledger Report คือ คือ รายงานที่แสดงรายละเอียดลูกหนี้
 • Aging Debtor Report คือ รายงานรายละเอียดยอดค้างชำระของลูกหนี้แต่ละรายการ แบ่งตามจำนวนวัน 15 วัน , 30 วัน และ 45 วัน

คำถามที่พบบ่อย


ระบบสามารถออกใบกำกับภาษีและสรุปรายงานภาษีขายได้ ( Sale Tax Report )

ระบบสามารถออกเอกสารได้ทุกประเภท โดยทางโรงแรมสามารถนำไปอัพโหลดและส่งรายงานทางออนไลน์กับเว็บทางราชการได้โดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม

ระบบหน้าฟร้อนท์ หรือ PMS ไม่มีระบบบัญชีและระบบสต๊อก แต่จะมีทั้งรายละเอียดและรายงานสรุปรายได้และรายรับแบบรายวัน รายเดือน และรายปี ( Cashier Sale Report & Manager Report ) เพื่อส่งให้กับทางบัญชีบันทึกรับเงินได้อย่างง่าย รวมไปถึงบันทึกบัญชีลูกหนี้ในแต่ละวัน ( Cityledger Report )